NRK Seminariet genomfördes planenligt lördagen den 8.9.2018.

Artikel med seminariets genomförande, erfarenheter, bilder m.m går att läsa på vår Facebook sida https://fi-fi.facebook.com/Nagu-Rotaryklubb