Verksamhet

NRK Verksamhet

Aktiviteter

NRK aktiviteter

Våra projekt

Projekt NRK Höstseminarium sept 2018.

Arbetsgupp som hanterar, projektering, NRK hemsida, anmälningsprocedur m.m består av:
Aaro Söderlund (projektledare), Åsa Sundström (anmälningskoordinator) och Göran Lindqvist (uppföljning anmälan-inbetalning och NRK hemsida), samt Inguar Karlsson-Parra (NRK hemsida och IT-handläggare).

Projekt - NRK Höstseminarium 2018

Från vänster i bild: Åsa Sundström, Aaro Söderlund, Göran Lindqvist och Inguar Karlsson-Parra